Φορητά Συστήματα Ήχου

Image of Powered Woofer CD System (RV-NB100E)

RV-NB100E

Ηχοσύστημα με CD και Αυτοενισχυόμενο Υπογούφερ

Λεπτομέρεια

Image of Powered Woofer CD System (RV-NB75B)

RV-NB75B

Ηχοσύστημα με CD και Αυτοενισχυόμενο Υπογούφερ

Λεπτομέρεια

Σύγκριση